Vi jobbar med olika helkeramiska alternativ

* e.max

* Empress

* zirkonium

ÖsterlenLab AB

Box 13

275 21 Sjöbo

Besöksadress

Trädgårdsgatan 16

E-mail osterlenlab@telia.com

Telefon

0416-17 888