Vi jobbar med flera olika KBF system

* Straumann

* Astra

* Neoss

* Biomain

* Nobel

* Friadent

ÖsterlenLab AB

Box 13

275 21 Sjöbo

Besöksadress

Trädgårdsgatan 16

E-mail osterlenlab@telia.com

Telefon

0416-17 888