Leveranstider

Produkt

Antal ardetsdagar på ÖsterlenLab

Pelare

5 arbetsdagar

Pelare delad

6 arbetsdagar

Krona/bro i MetalKeramik 1-3 led

6 arbetsdagar

Krona/bro i MetalKeramik 3-6 led

7 arbetsdagar

Krona/bro MetalKeramik mer än 6 led

9 arbetsdagar

Bro MetalKeramik endast porslin

6 arbetsdagar

Guldkrona

6 arbetsdagar

Implanat 1- 3 led

6 arbetsdagar

Implanat mer än 3 led

Ring för tidsplan

e.max

6 arbetsdagar

Empress

6 arbetsdagar

Zirkonium

7 arbetsdagar

Gjuten partiell protes inkl bitn/tanduppsättn.

6 arbetsdagar

Gjuten partiell protes inkl akrylarbete

7 arbetsdagar

Sked/bitning

5 arbetsdagar

Protes tanduppsättning

5 arbetsdagar

Protes pressning

5 arbetsdagar

Bettskena

6 arbetsdagar

Blekningsskena

5 arbetsdagar

Studiemodeimodell

5 arbetsdagar

Studiemodeimodell & mockup

8 arbetsdagar

 

 

Kontakta gärna oss om leveranstid och utformning av era jobb.

ÖsterlenLab AB

Box 13

275 21 Sjöbo

Besöksadress

Trädgårdsgatan 16

E-mail osterlenlab@telia.com

Telefon

0416-17 888